OBECNĚ O TOPNÝCH PELETÁCH

Dřevěné pelety

Dřevěné pelety se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Vyznačují se extrémní hustotou a nízkým obsahem vody. Používají se jako kvalitní ekologické palivo. Obsah vody je důležitým parametrem pro výhřevnost paliva i dlouhodobé opotřebení kotlů, proto by vstupní materiál měl být před vlastní peletizací vhodně dosušován v sušárnách.

Výroba

Pelety se vyrábějí v peletárnách lisováním vstupního materiálu na tvarovacích lisech, jde o tzv peletizaci. Materiál je při peletizaci pod vysokým tlakem protlačován skrz malé kruhové otvory ocelové matrice, přičemž se zahřívá na teplotu okolo 100 °C. Ligninu, která se nachází ve dřevě, vlivem teploty měkne a stává se lepivou. To umožní lisovat dřevěné piliny do tvaru pelety bez přidávání jakýchkoliv přísad. Po vychladnutí jsou pelety pevné a zachovávají si svůj válcovitý tvar.

Použití

Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv v kotlích, domácích kamnech a krbech. Protože jsou sypké, mohou se používat i v kotelnách s automatickým provozem. Pomocí dopravníku je možné přesně a plynule regulovat přísun paliva a tím regulovat tepelný výkon kotle. Vytápění tímto palivem je značně rozšířeno ve skandinávských zemích a v Itálii.

Zdroj : http://cs.wikipedia.org

Struska v peletách

Důležitý faktor je, že se dřevní popel taví při 650°C ( pokud mají pelety velkou výhřevnost, tudíš i nízkou spotřebu v hořáku ) musíme hořák čistit po každých 30 - 60 kg spálených pelet, nebo mít hořák s automatickým čištěním .U pelet ze stéblovin (tráva, seno, řepka, otruby, obilí,..) se popel z těchto druhů pelet taví přibližně při 350°C.

Zdroj : http://www.kadria-kotle.cz